Program dwa plus trzy i jeszcze więcej

Program dwa plus trzy i jeszcze więcej WrocławJesteśmy partnerem programu pomocy dla rodzin wielodzietnych
"dwa plus trzy i jeszcze więcej" we Wrocławiu     

 

 każdy, kto posiada kartę programu, otrzyma u nas następujące zniżki: 

  • 15% rabatu na wypożyczenie akcesoriów dla dzieci
  • 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym sklep.maluchtravel.pl
  • Indywidualne konsultacje z chustonoszenia dzieci w cenie: 70 PLN - Rodzic z dzieckiem 90 PLN - Rodzice z dzieckiem

Aby skorzystać z rabatu musisz mieć ze sobą aktualną kartę programu "dwa plus trzy i jeszcze więcej" oraz dowód osobisty.

 

Program Pomocy dla Rodzin
W i e l o d z i e t n y c h


przyjęty
uchwałą nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 roku
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4 poz. 41)


Program wspierania rodzin wielodzietnych opracowano przede wszystkim z uwagi na :
niekorzystną sytuację demograficzną Miasta, o czym świadczy zdecydowanie niski wskaźnik dzietności nie gwarantujący prostej zastępowalności pokoleń, słabą kondycję materialną wrocławskich rodzin wielodzietnych, spośród których aż ponad 22% wymaga wsparcia pomocy społecznej.

Cele Programu:

• promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej;
• umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Rodzin Wielodzietnych;
• poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;
• zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych.

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych:

• posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się
• zamieszkujących wspólnie na terenie miasta Wrocławia
• samotnych rodziców/opiekunów prawnych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Ważnym elementem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. Dlatego, w odniesieniu do rodzin posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się, autorzy Programu wprowadzili określenie Rodzina Plus, mające pozytywną konotację.